Тип
Цена
РЕДОВЕН
7 лв
ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ БИЛЕТИ
6 лв
НАМАЛЕН
5 лв
(учащи, пенсионери и хора в неравностойно положение)