СТАТУЕТКАТА, която от 1994 година се връчва на наградения със ЗЛАТНА РОЗА филм има своята двадедесет годишна история. През 1994 година скулпторът Вежди Рашидов прави първите авторски пластики, които светят с блясъка на полираната сплав. В следващите години авторът доразвива своята композиция, внася нови елементи и по този начин прави всяка “партида” от награди характерна и единствена. Отливането на всяка награда става ръчно по познатата от векове класическа технология за бронзолеене. След разчупването на гипсовия калъп скулптурите се подлагат на фина обработка, шлайфане и патиниране.