“Творческа Европа МЕДИА. Възможности за подкрепа и фокус към съседните страни”

30 септември 2019, понеделник от 12 часа, фоайе пред зала 1 на ФКЦ

в рамките на фестивала “Златна роза”

В рамките на фестивала на българския игрален филм “Златна роза”, Варна (27 септември – 4 октомври 2019) българското бюро на европейската програма “Творческа Европа МЕДИА” организира дискусионен панел на тема “Творческа Европа МЕДИА. Възможности за подкрепа и фокус към съседните страни”, в който ще бъдат представени току-що обявените нови конкурси за подкрепа на продуценти, дистрибутори, фестивали и други институции от областта ан аудиовизуалната индустрия.

В дискусията  ще вземат участие и ръководителите на бюрата МЕДИА от Гърция, Румъния и Хърватия, които ще представят ситуациите в собствените си страни, ще отговорят на въпроси за възможни сътрудничества и ще представят успешни истории от последните години.

В периода 28 септември – 1 октомври 2019 във фоайето на хотел “Черно море” ще бъде отворен специален информационен щанд, на който интересуващите се граждани и пофесионалисти ще могат да задават практически въпроси свързани с кандидастване по програма Творческа Европа МЕДИА.

 

В тазгодишното издание на фестивала има 2 филма подкрепени от МЕДИА. “Котка в стената” (реж. Мина Милева и Весела Казакова)  и “Снимка с Юки” (реж. Лъчезар Аврамов). Мина Милева и Весела Казакова ще участват в дискусията, представяйки своя филм и работата си с програма МЕДИА.

 

Контекст

 

Програма Творческа Европа, бе приета от Европейския парламент на 11 декември 2013 (обн. OJ 20.12.2013) и замени съществувалите програми на общността – МЕДИА, МЕДИА Мундус, Култура.

С бюджет от 1 милиард и 460 милиона евро, програма Творческа Европа подпомага проекти в областта културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителските изкуства, наследството. С близо 9% по-голям бюджет от предходните години (2007-2013) , програмата продължава да дава значителна подкрепа на културните и творческите индустрии – важни източници на трудова заетост и икономически растеж, без да измества основното национално финансиране.

2020 година е последната година от настоящата програма Творческа Европа и погледите на всички са насочени към новия програмен период 2021-2027. Европейската комисия, заедно с държавите членки, работи активно, за да предложи на Европейския парламент една обновена програма стъпила върху успехите на над 28 годишен опит. Предложенията са амбициозни и включват както съдържателни така и финансови промени с предложен по-голям бюджет и разширен обхват.

Подпрограма МЕДИА подкрепя европейската филмова и телевизионна индустрия, фокусира се върху проекти от областта на видео игрите и дигиталните технологии, дистрибуцията, фестивалите, тренингови и образователните програми. 

 

За периода 2014 -2019 програмата е подкрепила българската аудиовизуална индустрия с близо 5 милиона лева.

 

За повече информация:

 

Камен Балкански – директор бюро МЕДИА,

тел. 0899877135,

kbalkanski@mediadesk.bg

www.creativeeurope.bg

 

Бюрото на програма “Творческа Европа МЕДИА” в България функционира в рамките на “Национален филмов център” – изпълнителна агенция към Министъра на културата.

Договор за безвъзмездна помощ 2019 – 0592/001-001