ЧУДОТО

България, 2019, 12’

Пролет. Манастир в провинцията. Тече подготовка за го-
лемия празник. Възрастният игумен, следващ повече кано-
на, отколкото сърцето си, ще съгреши. И ще бъде нака-
зан… И едва тогава ще разбере кое е по-ценно.

Сценарий: Иван Йотов
Режисьор: Иван Йотов
Оператор: Камен Колев
Музика: Георги Андреев
С участието на: Марин Янев, Величка Сотирова
Продукция: Ц.С.М. ООД – Николай Йотов, Иван Йотов
С подкрепата на: НБУ
Контакти: c.s.m@abv.bg